Kroppsbilder – Ett sätt att försöka utplåna de ideal som finns idag

De kroppsideal som finns idag är i stora drag inte sunda alls. Att vi inte tycker att vi duger, att vår kropp ser annorlunda ut och inte normal. Det kan i värsta fall ge uppskov till flera sjukdomar som anorexi, bulimi osv. Vi får komplex och vågar inte visa upp kroppen helt naken. Men vad är normalt egentligen?

Kroppsbilder är en webbsida där vi kan visa att alla kroppar är olika.

Här får alla vara med!

About the Author

No comments

Privacy Policy