Kroppsbilder – Ett sätt att försöka utplåna de ideal som finns idag

De kroppsideal som finns idag är i stora drag inte sunda alls. Att vi inte tycker att vi duger, att […]